Experiènca docent

● 2019

Conferència magistral “El impacto de las nuevas sexualidades en la infancia” (L’impacte de les noves sexualitats a la infància). Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina.

● 2019

Conferència “Nuevas intervenciones con niños y adolescentes” (Noves intervencions amb nens i adolescents). Servicio de Salud Mental del Hospital  Álvarez y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM). Buenos Aires, Argentina.

● 2019

Conferència “El desafío de acompañar las infancias y las adolescencias” (El repte d’acompanyar les infàncies i les adolescències). Instituto Arcoiris. Villa Constitución. Argentina.

● 2019

Conferència “El porvenir de las infancias y adolescencias” (L’avenir de les infàncies i les adolescències). Fundación Tendiendo Puentes. Venado Tuerto, Argentina.

● 2019

Conferència “Infancias y adolescencias en el s. XXI, nuevas aportaciones” (Infancies i adolescències al s. XXI, noves aportacions). Universidad Nacional de Rosario (UNIR). Rosario, Argentina.

● 2019

Conferència “La adolescencia normal. 50 años después” (L’adolescència normal. 50 anys després). Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Buenos Aires, Argentina.

● 2019

Co-presentador en el Seminari “El reto de los jóvenes. El lugar de los padres en la Clínica con Adolescentes” (El repte dels joves. El lloc dels pares a la Clínica amb Adolescents). Centro Dos. Buenos Aires. Argentina.

● 2019

Participació en el XXXI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Psiquiatría i Psicoterapia del Nen i l’Adolescent (SEPYPNA) “La identidad de la infancia a la adolescencia” (La identitat de la infància a l’adolescència), celebrat a Màlaga.

● 2019

Seminari “Interpretación del juego y el dibujo desde el Psicoanálisis” (Interpretació del joc i el dibuis des de la psicoanàlisi), en el marc del Màster en Teràpia Sistèmica de AVASPI. Universitat de Deusto. País Basc.

● 2019

Participació a la conferència “La importancia de la acreditación en el ejercicio de la Psicoterapia” (La importància de l’acreditació al excercici de la Psicoterapia) en el marc de les I Jornades Nacionals d’AEPCO (Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas).

● 2018

Conferència “A questão do segredo e a intimidade com adolescentes em psicanálise” (La qüestió del secret i la  intimitat amb adolescents en psicoanálisi). Livraria da Vila. Sao Paulo, Brasil.

● 2018

Conferència “A clínica psicanalítica com crianças e adolescentes” (La clínica Psicoanalíticia amb nens i adolescents). Livraria da Vila. Sao Paulo, Brasil.

● 2018

Taller sobre “Clínica Psicoanalítica”. Sociedad Psicoanalítica de Sonora, A. C. Ciutat d’Obregón, Sonora, Mèxic.

● 2018

Conferència “Cuestiones de Técnica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes” (Qüestions de Tècnica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents). Círculo Psicoanalítico Mexicano, A. C. Mèxic.

● 2018

Conferència “El reto de ser padres” (El repte de ser pares). Instituto Bella Vista y la Sociedad Psicoanalítica de Sonora, A. C. Ciutat d’Obregón, Sonora, Mèxic.

● 2018

Conferència “El reto de ser padres” (El repte de ser pares). Instituto Senda en en colaboración con la Sociedad Psicoanalítica de Sonora, A. C. Ciutat d’Obregón, Sonora, Mèxic.

● 2018

Taller “Mi hijo es un adolescente; el reto de ser padres” (El meu fill és un adolescent). Sociedad Psicoanalítica de Sonora, A. C. Ciutat d’Obregón, Sonora, Mèxic.

● 2018

Taller “El reto de la docencia en la actualidad” (El repte de la docència a l’actualitat). Sociedad Psicoanalítica de Sonora, A. C. Ciutat d’Obregón, Sonora, Mèxic.

● 2018

Conferència “El reto de la psicología en la actualidad” (El repte de la psicología a l’actualitat). Instituto Tecnológico de Sonora. Universidad Itson. Sonora, Mèxic.

● 2017

Participació al III Congrés Nacional de Psicoteràpia de la Federació Espanyola d’Asociaciones de Psicoterapèutes. Coordinador de la mesa “La ley de Psicoterapia Europea” (La llei de Psicoteràpia Europea).Conferència de clausura “La regulación de la psicoterapia” (La regulació de la psicoteràpia). Madrid, España. Madrid, Espanya.

● 2017

Seminari “Abordaje y clínica de los trastornos narcisistas en la adolescencia”. (Abordatge i clínica dels trastorns narcisistes en l’adolescència). Ítaca centro de salud mental. Ciutat de Mèxic.

● 2017

Conferència “El trabajo con adolescentes y sus padres; sobre la intimidad y la intromisión” (El treball amb els adolescents i els seus pares; sobre la intimitat i la intromissió). Centro Redes, Monterrey, Mèxic.

● 2017

Conferència “Exclusión de los diferentes: Bullying y maltrato” (Exclusió dels diferents: Bullying i maltracte), en el marc de les activitats acadèmiques de l’Expo Aru 2017, Universidad Iberoamericana. Ciudad de México

● 2017

Confèrencia “El reto de ser padres” (El repte de ser pares). Centro de estudios, clínica e investigación psicológica (CECIP), San Francisco de Campeche, México.

● 2017

Conferència “Bullying en la infancia y adolescencia”. (Bullying a la infància i la adolescència). Centro de estudios, clínica e investigación psicológica (CECIP), San Francisco de Campeche, México.

● 2017

Conferència “Mi hijo es un adolescente”(El meu fill és un adolescent). Centro de estudios, clínica e investigación psicológica (CECIP), San Francisco de Campeche, México.

● 2017

Seminari “Estudiando a André Green: Narcisismo de vida, narcisismo de muerte” (Estudiant André Green: Narcisisme de vida, narcisisme de mort). Grupo Tierra y Noche. Ciudad de México.

● 2017

Conferència “Las huellas del primer amor” (Les empremtes del primer amor) en el marc del VIII Congrés Mundial de Psicoteràpia “Vie et amour au 21º siècle. De la renconre intime à l’ouverture au monde” (Vida i amor al segle XXI, del retrobament íntim a la obertura al món”). Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P), World Council for Psychotherapy. París.

● 2016

Conferència “Intervencions desde lo transicional” (Intervencions des de lo transicional) en el marc de les IX Jornades d’Intercambi en Psicoanàlisi “El Treball de l’Analista; Diàlegs sobre tècnica psicoanalítica” organitzades per Gradiva: Associació d’Estudis Psicoanalítics a Barcelona

● 2016

Conferència sobre la medicalització en la infància i l’adolescència. En el marc de l’esdeveniment “Encontro con Joseph Knobel Freud” organitzat per l’ Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterpai (IEPP) i la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Brasil

● 2016

Conferència: La Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents: interseccions. En el marc de l’esdeveniment “Encontro con Joseph Knobel Freud” organitzat per l’ Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterpai (IEPP) i la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Brasil

● 2016

Coordinador del debat “Els desafiaments de la parentalitat”. En el marc de l’esdeveniment “Encontro con Joseph Knobel Freud” organitzat per l’ Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterpai (IEPP) i la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Brasil

● 2016

Taula rodana “Psicoteràpia i migració” en el marc del 22è Congrés de l’Associació Europea de Psicoteràpia “Autonomy and a sence of belonging”. Zagreb, Croàcia

● 2016

Seminari “El reto de ser padres: el trabajo con los padres en la psicoterapia psicoanalítica con niños y adolescentes” (El repte de ser pares: el treball amb els pares en la psicoteràpia psicoanalítica amb nens i adolescents) en el Centro de Terapia Familiar Fase 2. València

● 2016

Conferència “Un obstáculo en la psicoterapia de la adopción” (Un obstacle en la psicoteràpia de l’adopció) en el XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescentes (SEPYPNA) “La técnica en psicoterapia en sus diversas aplicaciones” (La tècnica en psicoteràpia en les seves diverses aplicacions) celebrat a la Casa de Cultura de Burlada (Navarra)

● 2016

Conferència “La interpretación de los sueños; su importancia en la infancia y la adolescencia” (La interpreteció dels somnis; la seva importància en la infància i la adolescència) en l’Aula de ciencia y pensamiento del espacio cultural La Térmica. Málaga

● 2015

Conferència “Tratamiento psicoterapéutico con niños, adolescentes y padres” (Tractament psicoterapèutic amb nens, adolescents i pares) a la Facultad de Psicologia de la Universidad Regional del Sud-este (URSE) Mèxic DF

● 2015

Conferència “Mi hijo es un adolescente” (El meu fill és un adolescent) al Instituto Prepa Ibero, Mèxic DF

● 2015

Taller “Patologías graves en la adolescencia: una visión psicoanalítica” (Patologies greus en l’adolescència: una visió psicoanalítica). Centro Ítaca. Mèxic DF

● 2015

Seminari “Clínica Psicoanalítica con Adolescentes difíciles” (Clínica Psicoanalítica amb Adolescents difícils) Mèxic DF. Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social A.C. (IIPCS) Mèxic D.F

● 2015

Conferència “Reparación y trauma. La capacidad curativa del dolor y la construcción narrativa” (Reparació i trauma. La capacitat curativa del dolor i la construcció narrativa) dins de la Jornada Internacional “Diferentes puntos de vista hacia objetivos compartidos. Construyendo puentes hacia una psicoterapia eficaz y humana” (Diferents punts de vista cap a objectius compartits: construint ponts cap a una psicoteràpia eficaç i humana) a la Facultat de Psicologia de Donostia, Universitat del País Basc

● 2014

Conferència “La interpretación del dibujo en el diagnóstico infantil” (La interpretació del dibuix en el diagnòstic infantil) al departament de Psicologia Clínica i organitzacional de la Universitat de Vilnius, Lituània

● 2014

Participació en el 7th World Congress for Psychotherapy. European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), Durban, Sud Àfrica

● 2014

Conferència – col·loqui a les III Jornades de secundària “Hiperactivitat: genoma o hàbit adquirit?” en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat. ASPEPC-SPS, Barcelona

● 2014

Participació en el Seminari: “Per una abordatge nâo Medicalizante nem patologitzant dóna Educaçao”. Facultade de Psicologia i Ciências d’educació. Universidade do Porto. 16 de maio de 2014. Porto, Portugal.

● 2014

Conferència “La intervención con los padres en la psicoterapia con niños” (La intervenció amb els pares en la psicoteràpia amb nens). XXVI Congrés Nacional “Niños, Adolescentes y su entrorno: intervecniones preventivas y psicoterapéuticas” (Nens, Adolescents i el seu entorn: intervencions preventives i psicoterapèutiques) de la Sociedad Española de Psiquiatria y Psicoterapia del Niño y el Adolescente (SEPYPNA), Sevilla

● 2013

Seminari “Desmedicalización Infantil: TDA, Negativismo Desafiante y otras etiquetas” (Desmedicalització Infantil: TDA, Negativisme Desafiant i Altres etiquetes), Hospital General Dr. Manuel Gea González. Centre de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia. Mèxic DF

● 2013

Conductor del Taller “Reflexión sobre la formación humanista” (Reflexió sobre la formació humanista) I Congreso Internacional para la Formació Humanista en el siglo XXI. Universidad Iberoamericana de Ciudad de Mèxico. Mèxic DF

● 2013

Curs “La clínica de los trastornos límite” (Ls clínica dels trastorns límit) (10 hores)Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social A.C. (IIPCS) Mèxic D.F.

● 2013

Taller “Análisis del juego e interpretación de dibujos” (Anàlisi del joc i interpretació de dibuixos) I Jornada de Psicoanálisi infantil. Centro de estudios, clínica e investigación psicológica. Mèrida, Yucatán, Mèxic

● 2013

Conferència Magistral “Hiperexcitabilidad sexual en relación al TDAH” (Hiperexcitabilitat sexual en relació al TDAH) I Jornada de Psicoanálisi infantil. Centro de estudios, clínica e investigación psicológica. Mèrida, Yucatán, Mèxic

● 2013

Taller “Cómo trabaja un psicoanalista infantil” (Com treballa un psicoanalista infantil)I Jornada de Psicoanálisi infantil. Centro de estudios, clínica e investigación psicológica. Mèrida, Yucatán, Mèxic

● 2012

Participació en el XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia: “Mejorando la Salud Mental y el Bienestar Emocional en Europa” (Millorant la Salut Mental i el Benestar Emocional a Europa); València, Espanya.

● 2012

Ponent al Taller “La interpretación de los Sueños en el Psicoanálisis con Adolescentes” (La interpretació dels Somnis a la Psicoanàlisi amb Adolescents), en el marc del XXX Aniversario de la Facultad de Psicología en la Universidad Regional del Sureste. Oaxaca de Juárez, Mèxic.

● 2012

Ponent al Taller “El trabajo con los Padres en los Tratamientos con Adolescentes” (El treball amb els Pares en els Tractaments amb Adolescents), en el marc del XXX Aniversario de la Facultad de Psicología en la Universidad Regional del Sureste. Oaxaca de Juárez, Mèxic.

● 2012

Ponent a la Conferència Magistral “Adolescencia: Crisis y Turbulencias” (Adolescència: Crisis i Turbulències), en el marc del XXX Aniversario de la Facultad de Psicología en la Universidad Regional del Sureste. Oaxaca de Juárez, Mèxic.

● 2012

Ponent al Taller “El Tratamiento Terapéutico con Adolescentes” (El Tractament Terapèutic amb Adolescents), en el marc del XXX Aniversario de la Facultad de Psicología en la Universidad Regional del Sureste. Oaxaca de Juárez, Mèxic.

● 2012

Ponent a la Taula Rodona “Bienestar Emocional en la Infancia, igual a Salud Mental Adulta” (Benestar Emocional a la Infància, igual a Salut Mental Adulta),amb la ponència “Las consecuencias de la denegación generacional; Clínica Actual en el Niño y en los Padres” (Les conseqüències de la denegació generacional; Clínica Actual en el Nen i en els Pares), en el marc del XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia: “Mejorando la Salud Mental y el Bienestar Emocional en Europa” (Millorant la Salut Mental i el Benestar Emocional a Europa); València, Espanya.

● 2012

Docent del Seminari “La interpretación del Dibujo en el Diagnóstico de Niños” (La interpretació del Dibuix en el Diagnòstic de Nens) al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

● 2012

Ponent a la III Jornada de Formación en Duelos y Pérdidas del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb la Ponència: “El duelo en la Infancia” (El dol en la Infància).

● 2011

Presentació del llibre “Análisis psicológico de los mitos, cuentos y sueños” a la Universidad del Valle de México, Mèxic D.F.

● 2011

Conferència Magistral “La violencia en casa (padres agresivos-padres agredidos” (La violència a casa (pares agressius-pares agredits)), en el marc del 2º Congreso Internacional en Psicología y Psicoanálisis (V Congreso Nacional de Educación y el 3er Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asociación Psicoanalítica de Durango) al Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango, Mèxic.

● 2011

Conferència Magistral “La violencia en la escuela (el acoso escolar)” (La violència a lʹescola (lʹassetjament escolar)), en el marc del 2º Congreso Internacional en Psicología y Psicoanálisis (V Congreso Nacional de Educación y el 3er Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asociación Psicoanalítica de Durango) al Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango, Mèxic.

● 2011

Docent del taller “Herramientas para trabajar con los niños violentos y violentados (bullyng)” (Eines per treballar amb els nens violents i violentats (bullyng)), en el marc del 2º Congreso Internacional en Psicología y Psicoanálisis (V Congreso Nacional de Educación y el 3er Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asociación Psicoanalítica de Durango) al Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango, Mèxic.

● 2011

Docent del taller “El niño viviendo en la violencia, grado de afectación emocional” (El nen que viu en la violència, grau dʹafectació emocional), en el marc del 2º Congreso Internacional en Psicología y Psicoanálisis (V Congreso Nacional de Educación y el 3er Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asociación Psicoanalítica de Durango) al Centro Cultural y de Convenciones del Estado de Durango, Mèxic.

● 2011

Ponent de la Conferència “El problema del TDAH y la clínica con niños y adolescentes” (El problema del TDAH i la clínica amb nens i adolescents), promoguda per la Sociedade de Psicologia de São Paulo, a la Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo, Brasil. (3 hores)

● 2011

Ponent convidat al taller “La latencia hoy” (La latència avui) del departament de nens i adolescents de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM).

● 2011

Seminario del Consejo académico del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2011

Docent del curs “Supervisión de casos II” (Supervisió de casos II) del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social A.C. (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2011

Docent del curs “Supervisión de casos I” (Supervisió de casos I) del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social A.C. (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2011

Docent del curs “La desmentida de la diferencia generacional” (El desmentiment de la diferència generacional) del Instituto de investigación en Psicología Clínica y Social, A.C. (IIPCS) Mèxic D.F. (11 hores).

● 2011

Ponent del taller “El fin de la latencia. Niños hiperexcitados” (El final de la latència. Nens hiperexcitats), dins del Coloquio Internacional de cuentos infantiles y mitos en la clínica psicoanalítica, organitzat pel Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Mèxic D.F. (2 hores).

● 2010

Moderador de les III Jornadas Científicas de la Sección de Niños y Adolescentes acreditades per la FEAP com a formació continuada. Jornada sobre el diagnòstic del Trastorn per Dèficit dʹAtenció i Hiperactivitat: una mirada crítica.

● 2010

Presentació de la ponència “Cuando no se instala la latencia: niños hiperexcitados sexualmente” (Quan la latència no sʹinstal·la: nens hiperexcitats sexualment), en el marc de les VII Jornadas de Intercambio en psicoanàlisis “Caminos de la sexualidad: Perversión, Neosexualidades, Homosexualidades” (Camins de la sexualitat: Perversió, Neosexualitats, Homosexualitats) de Gradiva, Asociación de Estudios Psicoanalíticos. Barcelona.

● 2008

Docent del curs de “Supervisión” (Supervisió) del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F.

● 2007

Docent del Taller “Psicoanálisis aplicado: los niños y sus cuentos” (Psicoanàlisi aplicada: els nens i els seus contes), del Col·loqui internacional “Estudio Psicoanalítico de los Cuentos y los Sueños” (Estudi Psicoanalític dels Contes i els Somnis) al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F.

● 2007

Conferència Magistral “Psicoanálisis aplicado: los niños y sus cuentos” (Psicoanàlisi aplicada: els nens i els seus contes), en el marc del Col·loqui internacional “Estudio Psicoanalítico de los Cuentos y los Sueños” (Estudi Psicoanalític dels Contes i els Somnis) al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F.

● 2007

Docent del Curso de Actualización en Psicoanálisis titulat “El dispositivo Analítico; Historización, Identificación y Transferencia” (El dispositiu Analític; Historització, Identificació i Transferència) al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F. (12 hores).

● 2007

Ponent del Seminario del Consejo Académico titulat “El espacio transicional en psicoterapia” (Lʹespai transicional en psicoteràpia) al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2006

Docent del Seminario del Consejo Académico sobre Supervisión de la Supervisión a la seu del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2006

Docent del Taller “La simbolización en el proceso psicoterapéutico: hacia la búsqueda de un sentido” (La simbolització en el procés psicoterapèutic: a la recerca dʹun sentit). Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F.

● 2006

Conferència Magistral “La simbolización en el proceso psicoterapéutico: hacia la búsqueda de un sentido” (La simbolització en el procés psicoterapèutic: cap a la recerca dʹun sentit). Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS). Mèxic D.F.

● 2005:

Taller: “El trabajo con los padres en el Psicoanálisis con Niños y Adolescentes” (El treball amb els pares en la Psicoanàlisi amb Nens i Adolescents). Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C. Mèxic D.F.

● 2005:

Ponent, Supervisor i Professor en el Coloquio internacional 2005 del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C. : “Avances Psicoanalíticos en la terapia de niños y adolescentes. El trabajo psicoterapéutico con los padres” (Avenços Psicoanalítics en la teràpia de Nens i Adolescents. El treball psicoterapèutic amb els pares). Mèxic D.F.

● 2005:

Conferència: “El trabajo con los padres en la psicoterapia con niños y adolescentes: Nuevas aportaciones, diferentes intervenciones” (El treball amb els pares en la psicoteràpia amb nens i adolescents: Noves aportacions, diferents intervencions). Departament de Psicologia Clínica del Instituto de Psicologia de la Universidade de São Paulo, Brasil.

● 2005:

Docent del Taller “El trabajo con los padres en el psicoanálisis con niños y adolescentes” (El treball amb els pares en la psicoanàlisi amb nens i adolescents), en el marc del Coloquio internacional “Avances Psicoanalíticos en la terapia de niños y adolescentes: el trabajo psicoterapéutico con los padres” (Avenços Psicoanalítics en la teràpia de nens i adolescents: el treball psicoterapèutic amb els pares) organitzat pel Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A.C (IIPCS) Mèxic D.F.

● 2004

Ponent de la conferència “Reflexiones en torno de la identidad sexual, desde la experiencia psicoanalítica” (Reflexions entorn de la identitat sexual, des de lʹexperiència psicoanalítica) a la Jornada Interuniversitària “Adolescència i diversitat sexual. Identitat, actituds i context social”, organitzada per la “Xarxa Universitària interdisciplinària Adolescència i diversitat sexual” i per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Ramon Llull.

● 2004:

Ponència: “Reflexions entorn de la identitat sexual, des de lʹExperiència psicoanalítica”. Jornada Interuniversitària: “Adolescència i Diversitat Sexual. Identitat, Actituds i Context Social”. Organitzada per la Universitat de Barcelona.

● 2003:

Docent del Seminari: “Winnicott”, conjuntament amb M.L.Siquier. Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents. (4 hores).

● 1993-2002:

Docent del curs “Clínica de niños y adolescentes” (Clínica de nens i adolescents) a Quidem: Escuela Aragonesa de Psicoanálisis Aplicado. Aquest curs ha estat declarat dʹinterès sanitari pel Gobierno de Aragón.

El curs es realitza cada any des de 1993, un dissabte al mes, amb cinc hores de docència per trobada.

Docent i Coordinador del “Postgrado en Psicoanálisis Infanto-Juvenil” (Postgrau en Psicoanàlisi Infanto-Juvenil), destinat a treballadors en salut mental a Quidem: Escuela Aragonesa de Psicoanálisis Aplicado. Aquest postgrau ha estat declarat dʹinterès sanitari pel Gobierno de Aragón.

● 2000-2001:

“La interpretación del juego y del dibujo en la clínica psicoanalítica con niños” (La interpretació del joc i del dibuix en la clínica psicoanalítica amb nens). Assignatura anual del Curs de postgrau. (dues hores setmanals).

● 2000:

Ponència: “Cómo educar?” (Com educar?). IV Fòrum Mundial de Televisió Infantil. Barcelona.

● 1999-2000:

“La interpretación del juego y del dibujo en la clínica psicoanalítica con niños” (La interpretació del joc i del dibuix en la clínica psicoanalítica amb nens). Assignatura anual del Curs de postgrau. (dues hores setmanals).

● 1998-1999:

“La clínica psicoanalítica con adolescentes” (La clínica psicoanalítica amb adolescents). Assignatura anual del Curs de postgrau. (dues hores setmanals).

● 1997-1998:

“La interpretación del juego y del dibujo en la clínica psicoanalítica con niños” (La interpretació del joc i del dibuix en la clínica psicoanalítica amb nens). Assignatura anual del Curs de postgrau. (dues hores setmanals).

● 1996-1997:

“La clínica psicoanalítica con adolescentes” (La clínica psicoanalítica amb adolescents). Assignatura anual del Curs de postgrau. (dues hores setmanals).

● 1997:

Ponència: “Prendre son Temps à la consultation” (Dedicar a la consulta el seu temps). Col·loqui: “Le temps, lʹurgence et les périodes de la maladie” (El temps, la urgència i els períodes de la malaltia). París, França.

● 1995-1996:

“La interpretación del juego y del dibujo en la clínica psicoanalítica con niños” (La interpretació del joc i del dibuix en la clínica psicoanalítica amb nens). Assignatura anual del Curs de postgrau. (dues hores setmanals).

● 1995:

Ponència: “La adopción” (Lʹadopció). Espai Obert. Barcelona.

● 1994-1995:

“La clínica psicoanalítica con adolescentes” (La clínica psicoanalítica amb adolescents). Assignatura anual del Curs de postgrau. (dues hores setmanals).

● 1994:

Ponència: “Sobre la cuestión del pago en el psicoanálisis con niños” (Sobre la qüestió del pagament en la psicoanàlisi amb nens). Espai Obert. Barcelona.

● 1993:

“La Clínica Psicoanalítica”. Assignatura quadrimestral del Curs Introductori. (dues hores setmanals).

● 1992:

“La Clínica Psicoanalítica”. Assignatura quadrimestral del Curs Introductori. (dues hores setmanals).

● 1992-2002:

Coordinador de lʹÀrea de Docència de lʹEscola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents de Barcelona.

Docent de diferents assignatures en diferents cursos a lʹEscola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents de Barcelona.

Assignatures impartides:

● 1990-1991:

Docent del Curs “Psicopatología Infantil” (Psicopatologia Infantil) dins del Programa dʹActivitats formatives del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. (54 hores).

● 1989-1990:

Docent del Curs “Psicopatología Infantil” (Psicopatologia Infantil) dins del Programa d´Activitats formatives del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. (50 hores i quaranta-cinc minuts).

● 1989:

Ponència: “Psicología del envejecimiento” (Psicologia de lʹenvelliment). Curs de Gerontologia Bàsica de la Fundació “La Caixa”.

● 1988-1989:

Docent del Curs “Psicopatología Infantil” (Psicopatologia Infantil) dins del Programa dʹActivitats formatives del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. (60 hores).

● 1988-1989:

Professor del curs “Atenció a les persones grans”, dirigit al personal de residències de les Llars Mundet de la Diputació de Barcelona.

Llars Mundet, els dies: 22, 23, 24, 29 i 30 de novembre de 1988 i 1 de desembre de 1988; 24, 25, 26 i 31 de gener de 1989 i 1, 2, 7, 8, 9, 14 i 21 de febrer de 1989.

Aquest mateix curs es va repetir els dies: 3, 4, 5, 6, 13, 20 i 27 dʹabril de 1989 i 4, 8, 9, 11, 18 i 25 de maig de 1989.

● 1986:

Docent del curs “Psicología de la Intervención Social” (Psicologia de la Intervenció Social), organitzat pel Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental amb la col·laboració de la Diputación de Granada i la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Els dies 10, 11, 17, 18, 24, 25 i 31 de gener i 1 de febrer de 1986 a Granada.

● 1985:

Ponència: “The role of the Psychologist, Social Worker and Nurses in Psychoterapy” (El paper del Psicòleg, lʹAssistent Social i les Infermeres en la Psicoteràpia). XIII Congreso Internacional de Psicoterapia; Opatija, Iugoslàvia.

● 1985:

Ponència: “La mujer anciana en las instituciones gerontológicas” (La dona anciana en les institucions gerontològiques). Simposi sobre “La vellesa en la dona” organitzat per la Càtedra de Gerontologia de la Fundació “La Caixa”.

● 1985

Ponent de la Conferència “Contributions to the discussion on the Symposium “The role of the Psychologist, Social worker and Nursers in Psychotherapy” (Contribucions a la discussió dins del Simposi “El paper del Psicòleg, lʹAssistent Social i les Infermeres en la Psicoteràpia”). 13th International Congress of Psychotherapy.

● 1985:

Professor del Seminari: “El grupo operativo en la práctica institucional y comunitaria” (El grup operatiu en la pràctica institucional i comunitària), per a lʹEscola dʹEducadors Especialitzats Flor de Maig.

IV Escola dʹestiu per a Educadors Especialitzats, Llars Mundet, els dies 1,2,3,4 i 5 de juliol de 1985.

● 1983:

Docent del curs: “Psicología del anciano” (Psicologia de lʹancià), per a LʹEscola Superior de Ciències Socials de lʹICESB, delegació de Vic. Abril-maig de 1983.

● 1982:

Ponència: “Psychotherapy in old age” (La psicoteràpia en la vellesa). XII Congreso Internacional de Psicoterapia, Rio de Janeiro, Brasil.