Biografia

Dades acadèmiques

● 1982. Llicenciat en Filosofia i Ciències de lʹEducació, secció Psicologia, per la Universitat de Barcelona.

● 2007. Concessió del títol de Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica.

Col·legiació

● Col·legiat des del 27 de gener de 1986 al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Núm. de col·legiat: 1736.
● Col·legiat a la Secció de Catalunya del Colegio Oficial de Psicólogos de España el desembre de 1982.


Experiència laboral

● 1983-actualitat

Psicòleg clínic, psicoterapeuta i psicoanalista en consulta privada amb nens, adolescents, adults i ancians.

● 2016

Miembe de la “European Interdisciplinary Association For Therapeutic Services with Children and Young People” (Associació Interdisciplinària Europea de Serveis Terapèutic amb Nens i Joves). Institut EUROCPS

● 2014

Supervisió tècnica en el Cap de Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Figueres

● 2014

Membre del Comitè Científic al “II Congreso Nacional de Psicoterapia FEAP 2014 “La psicoterapia en el siglo XXI: Investigación y eficacia”

● 2013

Supervisor de cassos clínics a la “I Jornada de Psicoanálisis Infantil. Centro de estudios, clínica e investigación psicológica”. Mérida, Yucatán, México

● 2013

Supervisor de cassos clínics “Investigación en Psicología Clínica y Social, A. C” (IIPCS). México D.F

● 2011

Supervisor al “Seminario de Supervisión de Intervención Psicoterapéutica” (Seminari de Supervisió dʹIntervenció Psicoterapèutica), amb el tema “Alianza de trabajo y contrato psicoterapéutico” (Aliança de treball i contracte psicoterapèutic), al Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia, Mèxic D.F.

● 2011

Obtenció de lʹacreditació de EuroPsy expert en Psicoteràpia per part de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA).

● 2007

Supervisió de cas (adolescent) al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A. C (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2007

Supervisió de cas (nen) al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A. C. (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2006

Supervisió grupal de nens al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A. C (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores).

● 2006

Supervisió grupal dʹadolescents al Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, A. C (IIPCS). Mèxic D.F. (2 hores)

● 2004

Soci honorari de Quidem. Escuela Aragonesa de Psicoanálisis Aplicado.

● 2002

Acreditació com a psicoterapeuta per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas.

● 1999-2006:

Supervisor del coordinador dels Serveis Socials dʹAtenció Prmària de lʹAjuntament de Figueres, Girona.

● 1993-2006:

Supervisor clínic en casos de diagnòstic i tractament amb nens i adolescents per a professionals de Quidem, Escuela Aragonesa de Psicoanálisis Aplicado.

● 1992-2006:

Supervisor clínic en casos de diagnòstic i tractament amb nens, adolescents i famílies portats per alumnes del postgrau i per terapeutes de lʹÀrea Clínica de lʹEscola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents de Barcelona.

● 1992-2006:

Coordinador de lʹÀrea de Docència de lʹEscola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents de Barcelona.

● 1992-2006:

Secretari de la Comissió Organitzadora de lʹEscola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents de Barcelona.

● 1992:

Membre fundador de lʹEscola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents de Barcelona, entitat membre fundadora de la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).

● 1991:

Supervisió del personal tècnic del Centre Residencial per a Ancians del Servei de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona.

● 1988-1991:

Membre del Grup de Treball sobre Ancians del Consell Municipal de Benestar Social de lʹAjuntament de Barcelona. Representant del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya davant aquest grup de treball.

● 1988:

Supervisió dels responsables dels Departaments de Prevenció i Seguiment i dʹInserció Sociolaboral del Servei de Serveis Socials, dependents dʹInfància i Joventut de la Diputació de Barcelona.

(140 hores de supervisió per a cada responsable: total 280 hores).

● 1987-1988:

Membre del grup de treball de supervisió de les Llars Infantils de la Maternitat de Barcelona, dels Serveis Socials dʹAtenció a la Infància, de la Diputació de Barcelona. Treball amb el personal que tenia cura dels nens.

● 1987:

Assessor del Centre Social Verge de Montserrat de Torrebonica, centre dʹancianes invidents dependent de lʹObra Social de “La Caixa”.

● 1986:

Inici de supervisions clíniques en la pràctica privada.

● 1985:

Atenció terapèutica en grups i/o individualitzada per als ancians residents als Centres Residencials de la Diputació de Barcelona.

(inici lʹ1 de juny amb una durada de 5 mesos i una dedicació total de 250 hores. Aquest treball va durar fins el 1987, amb un total de 500 hores per any).

● 1984-1991:

Supervisió del personal tècnic del Centre Residencial per a Ancians del Servei de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. Encàrrec realitzat per a la revisió de les pautes dʹintervenció dins dels programes dʹatenció als usuaris amb lʹobjectiu dʹoptimitzar lʹassistència a aquests usuaris i a les seves famílies.

(10 sessions dʹuna hora i mitja de durada cada una de gener a juny).

(13 sessions dʹuna hora i mitja de durada cada una de juliol a desembre).

● 1982-1983:

Realització de lʹEstudi-Dictamen “Criteris Bàsics per a un Programa dʹAtenció a la Vellesa” (en col·laboració amb Mercè Pérez Salanova).